https://sv.infirayoutdoor.com/infirayoutdoor
Kundservice

Kundservice

Politik


Under normala användnings- och underhållsförhållanden kommer produktens prestanda att misslyckas på grund av material-, process- eller tillverkningsproblem, under garantiperioden lovar vi att tillhandahålla garantiservice.


Garantiperiod


Startdatum för garantiperioden:


a) För produkter köpta via en InfiRay-certifierad distributör eller återförsäljare, ska garantiperioden börja från det inköpsdatum som anges på fakturan;

b) I avsaknad av en giltig inköpsfaktura ska garantiperioden beräknas på dagen för leverans av produkten från InfiRays tillverkning.


Typ

Innehåll

Tidsgräns

Enheter

Huvuddel

2 år

Tillbehör

Power, Connect Line

3 månader

Speciell anteckning:ovanstående är standardgarantiperioden för InfiRay-produkten, och detaljerna ska vara föremål för köp- och försäljningskontraktet.


Följande villkor tillhör inte omfattningen av gratis garanti


a) Enhetens märkskylt och SN-streckkoden är skadade och kan inte identifieras.

b)Alla ändringar, demontering eller reparationer som inte godkänts av InfiRay.

c) Fel eller skada orsakad av personliga skäl att använda, underhålla eller behålla produkten enligt instruktionerna.

d) Skador orsakade av transport samt lastning och lossning under reparation.

e) Produktskador orsakade av olycka eller mänsklig handling. Såsom: som vätska, fallskador, olämplig ingångsspänning, etc.

f)Skador orsakade av stötar, brand, blixtnedslag, översvämning, mänsklig vårdslöshet, naturkatastrof eller force majeure.InfiRay utomhus

2022/3/10


LÄMNA DIN FÖRFRÅGNING LÄMNA DIN FÖRFRÅGNING
Om du är intresserad av våra produkter och vill veta mer detaljer, vänligen lämna ett meddelande här, vi kommer att svara dig så snart vi kan.